Vrijwilligers

Naast de bewoners zijn binnen Emmaus Eindhoven ongeveer 40 vrijwilligers werkzaam die vorm geven aan een plek als deze. Veel vrijwilligers werken één of meerdere dagdelen per week mee in het kringloopbedrijf. In sommige gevallen is het vrijwilligerswerk onderdeel van een reïntegratie traject of kan het een taakstraf betreffen. Een groot deel van de vrijwilligers wil graag bijdragen aan de doelstellingen van Emmaus Eindhoven.Daarnaast zijn er de leidinggevenden, de kerngroep, die verantwoordelijk zijn voor alle dagelijkse dingen omtrent het wonen en werken binnen de organisatie. Aan medewerkers uit de woongroep kunnen verantwoordelijkheden gedelegeerd worden.

Alle mensen binnen de organisatie, kerngroep, bewoners en vrijwilligers komen uit verschillende achtergronden en brengen een diversiteit aan kwaliteiten en ervaring met zich mee. Samen maken ze Emmaus Eindhoven mogelijk!Emmaus Eindhoven heeft een groep vrijwilligers, die met veel inzet en plezier meewerken in onze kringloopactiviteiten. Ze werken mee aan een betere wereld, hebben een leuke en zinvolle dagbesteding en ontmoeten er andere mensen. Ook mensen die op de reguliere arbeidsmarkt wat minder kansrijk zijn, kunnen vaak heel goed bij een Emmausgroep aan de slag. Dat kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen in een prettige en sociale omgeving.
De werkzaamheden zijn divers. Bewoners en vrijwilligers halen goederen bij mensen thuis op en sorteren kleding, meubels, elektra, huishoudelijke spulletjes, boeken en platen en zetten deze in de winkel. Sommige vrijwilligers zijn ook actief als bestuurslid of assisteren tijdens de verkoopuren.. Genoeg te doen dus!
Een aantal werkzaamheden is lichamelijk zwaar, bijvoorbeeld het ophalen en versjouwen van meubelen. Voor andere werkzaamheden geldt dat niet of veel minder. Enthousiasme is natuurlijk vereist en ook een regelmatige beschikbaarheid qua tijd.
Interesse om mee te helpen? Neem dan contact op met de Emmausgroep in je buurt.
Kunt u zich vinden in de doelstelling die Emmaus Eindhoven nastreeft en wilt u uw steentje bijdragen aan een betere wereld? Dat kan! Voor al uw vragen neemt u contact op met:
040 - 252 752 7 (Mevr. W. Jacobs - van den Blink)
emmauseindhoven@gmail.com (t.a.v. Mevr. Jacobs)