Wonen en werken

Bijzondere woonwerkgemeenschap

Leven in een gemeenschap is niet alleen leven met meerdere mensen in een huis. Samenleven vraagt betrokkenheid van alle bewoners. Alle mensen moeten elkaar respecteren en van iedereen wordt verwacht dat zij zich verbinden aan de geldende regels en actief bijdragen aan het algemeen belang van de gemeenschap.Als iemand deelneemt aan de gemeenschap in Eindhoven geeft hij/zij zijn/haar recht op een uitkering op. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij voltijds zal meewerken in het kringloopbedrijf. Het werken is een integraal onderdeel van het verblijf bij Emmaus Eindhoven. Het stelt bewoners in staat om werkervaring op te doen, opnieuw respect voor zichzelf en anderen op te bouwen en daarmee zichzelf en anderen te helpen. Alle bewoners werken op alle plekken binnen de organisatie: goederen ophalen en-of bezorgen, sorteerwerk, onderhoud van tuinen en gebouwen en diverse taken in het huishouden van de woongemeenschap.

Stichting Emmaus Eindhoven is een organisatie die niet verbonden is aan religie maar als uitgangspunt heeft het gedachtegoed van haar grondlegger Abbé Pierre. Iedereen is welkom bij Emmaus Eindhoven. Toch zijn er situaties denkbaar waarin wij geen passende hulp of opvang kunnen bieden. Bijvoorbeeld als de zorgvraag te groot is of wanneer de veiligheid en stabiliteit van de gemeenschap in het gedrang komen.Een nieuw begin!


Zit je in een probleemsituatie en je wilt een stap zetten om daaruit te komen, dan kan Emmaus een plek zijn waar je die stap kunt zetten. We bieden een plek voor wie dak- en thuisloos is. Een woonplek en een werkplek. Je woont samen met anderen, ook komend vanuit een probleemsituatie en met mensen die uit idealisme hebben gekozen voor een leven bij Emmaus. Je werkt mee in het kringloopbedrijf dat voor onze woonwerkgemeenschap de bron van inkomsten is.


Bij Emmaus ontvang je wekelijks zakgeld, kost en inwoning, terwijl ook je ziektekostenverzekering wordt betaald. Emmaus reserveert vakantiegeld en spaargeld voor je. Emmaus biedt daarnaast ook ruimte voor eventuele begeleiding van buitenaf. Door de combinatie van wonen en werken bouw je weer een regelmaat op en word je, naar eigen mogelijkheden, mede verantwoordelijk voor de gang van zaken. Dat kan goed zijn voor je gevoel van eigenwaarde. Tegelijkertijd heb je de rust om weer naar de toekomst te kijken en een plan te maken voor hoe je je leven verder oppakt.Belangrijk is daarbij wel dat je met anderen samen wilt wonen. Ook mag er geen sprake meer zijn van een nog steeds voortdurende verslaving of te ernstige psychiatrische problematiek.